ความต้องการในการเลือกประกันภัยขนส่งสินค้า

มีบางคนที่กำลังประกันภัยขนส่งสินค้าประกันชีวิตที่ถูกที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการคุ้มครองของพวกเขา แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนชอบลงทุนกองทุนสูงสุดในโครงการประกันเมื่อถูกตั้งคำถามว่าทำไม พวกเขาเพียงแค่ตอบการลงทุนที่มากขึ้นหมายถึงผลตอบแทนที่มากขึ้นประกันภัยขนส่งสินค้าคำถามที่นี่คือมันมีความรอบคอบเพียงพอที่จะลงทุนในแผนประกันแม้ว่าแผนเหล่านี้จะอยู่ในประเภทยูนิตที่เชื่อมโยงหรือไม่คำตอบง่ายๆคือไม่

ในขั้นต้นประกันภัยขนส่งสินค้าแผนส่วนใหญ่เป็นแบบดั้งเดิม

ประกันภัยขนส่งสินค้าในลักษณะที่ให้ผลตอบแทนขั้นต่ำที่รับประกันตลอดระยะเวลาหนึ่งประกันภัยขนส่งสินค้าหลายคนไม่พบแนวคิดเรื่องการประกันภัยที่ทำกำไรได้เพียงพอและต้องการเครื่องมือการลงทุนอื่น ๆ ประกันภัยขนส่งสินค้าเพื่อให้ได้กำไรที่ค่อนข้างสูงกว่า ดังนั้นบริษัทประกันจึงคิดซึ่งเป็นแผนประกันแบบยูนิตลิงค์ เพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นหรือผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับตลาดแก่ลูกค้าประกันภัยขนส่งสินค้า คือพื้นฐานพื้นฐานของการให้ความคุ้มครอง

  • ยังคงเหมือนเดิมพิจารณาอัตราเงินเฟ้อเพื่อให้เข้าใจว่าการใช้จ่ายเกินสมควรหรือไม่เพื่อให้เข้าใจแนวคิดนี้มากขึ้น ให้คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อและคำนวณผลตอบแทนทางการเงินที่
  • คุณจะได้รับตลอดช่วงเวลาดังกล่าวประกันภัยขนส่งสินค้าผลตอบแทนที่ได้รับจะมากพอที่จะตอบสนองความต้องการของคุณหรือไม่ไม่ประกันภัยขนส่งสินค้า

คุณพบว่าโดยทั่วไปแล้วคุณจะใช้เงินทุนของคุณเองที่เพิ่มผลกำไรเพียงเล็กน้อยจากการลงทุนของคุณสามารถสะสมได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งประกันภัยขนส่งสินค้าพูดไม่ได้หมายความว่าประกันไม่มีประโยชน์ เป็นเพียงว่าระบบการประกันทำงานเพื่อให้คุณได้รับการคุ้มครองที่จำเป็นมากและทันเวลาซึ่งคุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเสมอที่จะมีประกันประกันภัยขนส่งสินค้าแต่ก็ไม่ควรใช้จ่ายมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลตอบแทน

ประกันภัยขนส่งสินค้ามหาศาลประกันภัยเท่ากับจำนวนเงิน

ที่ครอบครัวของคุณต้องการความต้องการของครอบครัวไม่คงที่เป็นเวลานาน ค่าใช้จ่ายในวันนี้จะเพิ่มขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้หากประกันภัยขนส่งสินค้าหากบุตรหลานของคุณอยู่ในช่วงหารายได้ของชีวิต รายจ่ายอาจไม่เพิ่มขึ้นแต่ลดลง เช่นนี้ ให้ประมาณความต้องการต่างๆ เป็นประจำทุกปีซึ่งไม่อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันแต่ความต้องการอาจเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านไปหลายปี เพิ่มหนี้สินที่เกิดขึ้นทันทีในกรณีที่เสียชีวิตและสิ่งที่ครอบครัวของคุณจะต้องใช้สำหรับความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับจำนวนปีที่คุณต้องการปกป้องพวกเขาทางการเงินประกันภัยขนส่งสินค้า

โดยใช้วิธีการข้างต้นประกันภัยขนส่งสินค้าคุณจะได้รับประมาณการคร่าวๆ เกี่ยวกับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่คุณควรมี หากค่าประมาณใดค่าหนึ่งเหล่านี้ตรงกับจำนวนเงินรวมเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดของคุณ โดยมีความแตกต่างกันแม้แต่สองสามพันรูปีประกันภัยขนส่งสินค้าแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วประกันภัยขนส่งสินค้าอย่างไรก็ตาม หากจำนวนเงินรวมของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ของคุณมากกว่าที่ประมาณการไว้มาก คุณจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้ประกันภัยขนส่งสินค้าประกันภัยขนส่งสินค้า

ประกันภัยขนส่งสินค้า