ประโยชน์ของการใช้ขั้นตอนเวเบอร์ไทล์ เซฟ

เวเบอร์ไทล์ เซฟ

 

เวเบอร์ไทล์ เซฟมีลักษณะเฉพาะที่ดีที่สุดคือขั้นบันไดที่ผลิตขึ้นในโรงงานแล้วส่งไปยังไซต์ที่จะติดตั้ง ผู้ผลิตสร้างบันไดคอนกรีตเหล่านี้โดยการเทเวเบอร์ไทล์ เซฟลงในแบบหล่อ จากนั้นปล่อยให้เป็นโพรงภายในแต่ได้รับการสนับสนุนจากผนังด้านนอกเป็นหลัก ทุกวันนี้ วิธีการสร้างดังกล่าวมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดสวนไปจนถึงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ บันไดคอนกรีตสำเร็จรูปจึงมีข้อดีหลายประการเหนือขั้นบันไดซีเมนต์ ในการเริ่มต้น บันไดเหล่านี้ง่ายต่อการออกแบบและสร้าง

เวเบอร์ไทล์ เซฟทำให้ต้องย้ายบันไดหรือเปลี่ยนทั้งหมด

สถาปนิกต้องเปลี่ยนโครงสร้างทั่วไปของบันไดซึ่งอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน ในทางตรงกันข้าม เวเบอร์ไทล์ เซฟสามารถออกแบบได้อย่างง่ายดายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือการออกแบบ ก่อนที่บันไดจะได้รับการพัฒนาจริง ในกรณีของขั้นบันไดเวเบอร์ไทล์ เซฟ คนงานจะต้องวางโครงร่างที่ซับซ้อนเพื่อให้เทปูนเข้าที่ พวกเขายังต้องรอจนกว่าอากาศจะดีที่สุดเพื่อให้คอนกรีตผสมและเท สิ่งเหล่านี้ถูกกำจัดด้วยการใช้ขั้นตอนสำเร็จรูป เนื่องจากสามารถซื้อสำเร็จรูปได้ ซึ่งหมายความว่าเพิ่งติดตั้งเข้าที่

เวเบอร์ไทล์ เซฟมีน้ำหนักเบากว่าซีเมนต์และไม้คู่กันเนื่องจากมีลักษณะเป็นโพรง การติดตั้งจึงค่อนข้างง่ายกว่าวิธีการแบบเดิม บันไดคอนกรีตสำเร็จรูปยังเป็นที่ยอมรับในด้านความมั่นคงและความทนทาน เนื่องจากได้รับการพัฒนาให้เป็นส่วนประกอบเดียว จึงมีการออกแบบที่มั่นคงซึ่งไม่สามารถหลุดออกได้อย่างง่ายดายจากฝน น้ำแข็ง หิมะ หรือความถี่ของการสัญจรไปมาอย่างหนัก และไม่ได้เปลี่ยนมากเท่ากับบันไดคอนกรีตประเภทอื่นๆ ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวหรือการเลื่อนเกิดขึ้นในเวเบอร์ไทล์ เซฟคุณสามารถปรับบล็อกที่บันไดพักไว้ได้อย่างง่ายดาย

ปัญหาหลักประการหนึ่งของบันไดคอนกรีต

การทำงานล่วงเวลาอาจมีรอยแตกและช่องว่างได้ เนื่องจากความชื้นซึมผ่านรอยแตกและช่องว่างเหล่านี้ได้ง่าย บันไดซีเมนต์อาจตกเป็นวงจรของการแช่แข็งและละลาย เวเบอร์ไทล์ เซฟซึ่งอาจส่งผลต่อความทนทานของบันไดดังกล่าวและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ นี่ไม่ใช่กรณีของบันไดสำเร็จรูปเนื่องจากการออกแบบที่ไร้รอยต่อทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งที่องค์ประกอบที่แตกต่างกันไม่สามารถเจาะทะลุได้ง่าย แน่นอน ในแง่ของความสวยงาม

บันไดประเภทนี้สามารถขึ้นรูปได้ในพื้นผิวที่หลากหลายซึ่งเพียงพอกับความต้องการที่หลากหลาย พวกเขาสามารถทำขึ้นเพื่อเลียนแบบลักษณะของไม้หรืออิฐ และสามารถซื้อได้ด้วยสันหรือกระแทกที่ยกขึ้นทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อชุดบันไดที่จะเสริมการออกแบบปัจจุบันของพื้นที่ของพวกเขา อีกประการหนึ่งที่น่าพูดถึงเกี่ยวกับเวเบอร์ไทล์ เซฟก็คือ ส่วนใหญ่เตรียมที่จะติดราวจับไว้แล้ว ซึ่งช่วยในเรื่องความปลอดภัยของบันไดและยังมีบทบาทสำคัญ